Podkarpackie – program „Przyjazny Dom”

Przyjazny Dom – program WFOŚiGW w Rzeszowie – jest ofertą dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do powietrza oraz ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami.

Program realizowany będzie w latach 2017 – 2023.

W ramach programu  wspierane będą inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Terminy naboru wniosków:

od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku
.

Program projektu.

Więcej informacji na stronach WFOŚiGW w Rzeszowie.