Aktualności

 • Kompania Solarna liderem nowej grupy zakupowej PKB

  Przed nami gruntowna przebudowa relacji na rynku pomiędzy wytwórcą a odbiorcą energii elektrycznej.

  W celu obniżenia kosztów konsumowanej energii nie wystarczającym będzie wybór lepszego jej dostawcy. Koniecznym stanie się aktywne oszczędzanie, zmniejszanie zakupów poprzez inwestycje własne, zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem przedziałów czasowych i źródeł o niższych cenach energii, dostęp do rynku bilansującego. Fotowoltaika jest w chwili obecnej rozwiązaniem najlepszym do tego celu: elastycznym i skalowalnym, dla małych i dla dużych, prosumentów i wytwórców. Jest rozwiązaniem przewidywalnym.

  […]
 • Farma fotowoltaiczna w Krośnie

  FARMY FOTOWOLTAICZNE

  Kompania Solarna sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę przy realizacji farm fotowoltaicznych

   – od koncepcji do koncesji.

  […]

 • Panele fotowoltaiczne na dachu

  FOTOWOLTAIKA DLA BIZNESU

  SPRAWDZONY SPOSÓB NA OBNIŻENIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  • do 50 kW bez pozwolenia na budowę z możliwością bilansowania zużytej i wyprodukowanej energii,
  • gwarancja jakościowa do 25 lat,
  • maksymalne uzyski energii z fotowoltaiki zbieżne są ze szczytem zapotrzebowania dla klimatyzacji i urządzeń elektrycznych.

  […]

 • Uzupełniający nabór wniosków do projektu – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF

  Już w marcu ruszy uzupełniający nabór wniosków na dofinansowanie fotowoltaki w Rzeszowie i ościennych gminach.

  […]

 • Realizacja 2

  PROSUMENT  – kompleksowe przygotowanie i realizacja inwestycji .

  projekt → przygotowanie dokumentów kredytowych →wykonania instalacji


  […]