Słowniczek OZE

 • Kolektory słoneczne – słownik pojęć

  Absorber – jest to część kolektora słonecznego, która pochłania (absorbuje) promieniowanie słoneczne, aby zamienić je w energię cieplną, a następnie przekazać cieczy solarnej. Zwykle jest to płyta z blachy, która pokryta jest powłoką poprawiającą pochłanianie ciepła. Wyróżniamy 2 rodzaje pokryć:
  – czarny chrom wykonany w technologii obróbki galwanicznej i chemicznej, najbardziej rozpowszechniony i stosowany do chwili obecnej […]

 • Fotowoltaika – słownik pojęć

  Amper [A] – jednostka natężenia prądu [I], oznacza ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez powierzchnię w jednostce czasu. 1A≈6.241 × 1018 elektronów lub: 1A = 1 C (kulomb) /1 s (sekundę). Wartość natężenia prądu wyrażoną w amperach nazywamy amperażem

  Amperogodzina [Ah] – ilość energii elektrycznej równa przepływowi prądu o wartości 1 A w czasie 1 godziny. Jest miarą pojemności m.in. akumulatorów elektrycznych, określa ich zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.
  Ah = natężenie prądu [A] * czas [h] […]

 • Pompy ciepła – słownik pojęć

  Bufor – Zbiornik wody znajdujący się pomiędzy pompą ciepła a resztą układu centralnego ogrzewania.

  Ciepło ziemi – energia cieplna pobierana z gruntu za pośrednictwem przewodów, w jej skład wchodzą np. promieniowanie słoneczne.

  COP (Coefficient of Performance) – współczynnik efektywności pompy ciepła. Jest to stosunek oddanej energii cieplnej do energii napędowej niezbędnej do pracy pompy (COP=moc grzewcza/moc elektryczna). Współczynnik efektywności zależy od różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła – im mniejsza różnica tym efektywniej pracuje pompa. Systemy grzewcze z niską temperaturą pracy (np. ogrzewania podłogowego) oparte o pompę ciepła osiągają wysokie współczynniki efektywności przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji. Np. dla COP=4,1 kWh prądu potrzebnej do pracy pompy pozwala na wytworzenie 4 kWH energii grzewczej. […]