Fotowoltaika

 • Kompania Solarna liderem nowej grupy zakupowej PKB

  Przed nami gruntowna przebudowa relacji na rynku pomiędzy wytwórcą a odbiorcą energii elektrycznej.

  W celu obniżenia kosztów konsumowanej energii nie wystarczającym będzie wybór lepszego jej dostawcy. Koniecznym stanie się aktywne oszczędzanie, zmniejszanie zakupów poprzez inwestycje własne, zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem przedziałów czasowych i źródeł o niższych cenach energii, dostęp do rynku bilansującego. Fotowoltaika jest w chwili obecnej rozwiązaniem najlepszym do tego celu: elastycznym i skalowalnym, dla małych i dla dużych, prosumentów i wytwórców. Jest rozwiązaniem przewidywalnym.

  […]
 • Rynek PV na świecie

  Na światowym rynku PV zachodzą zmiany. Europa ustępuje miejsca Azji, a szczególnie Chinom. W dalszym ciągu obserwuje się znaczny przyrost nowych mocy i trend ten będzie się jeszcze długo utrzymywał i rósł w skali wykładniczej. […]

 • jak2

  Jak obliczyć uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej?

  Precyzyjnie można obliczyć uzysk energii za pomocą programów komputerowych, jednak często potrzebny jest w miarę precyzyjny szacunek bez zaprzęgania do pracy drogiego oprogramowania czy wykorzystywania skomplikowanych wzorów. […]

 • Net metering – na czym polega

  Net metering – jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej. […]

 • Solar panel technician

  Fotowoltaika, informacje których potrzebujesz a nie masz czasu poszukać

  Fotowoltaika:

  • 1 kWh czyli 1000 wat mocy pobierane przez 1 godzinę – to ilość energii jaką zużywa żarówka “100W” świecąc przez 10 godzin.
  • 4 panele fotowoltaiczne o mocy max. 250W każdy, w słoneczny dzień wyprodukują taka ilość energii w ciągu 1 godziny.
  • Zasilając przez przetwornicę napięcia żarówkę “100W” z akumulatora dobrej klasy o pojemności 100Ah (12V) będzie ona świeciła przez około 10 godzin.
  • Żarówka “setka” 100W/230V pobiera prąd o natężeniu 0,43A […]