autor: Tomasz Góra

Łuk elektryczny

Łuk elektryczny to przerwanie obwodu w którym płynie prąd stały powoduje powstanie łuku elektrycznego. Prąd płynie przez powietrze w postaci zjonizowanego gazu – plazmy.

luk1

Temperatura, jaka może powstać zależy od natężenia prądu i przy 1 A wynosi 5000 – 6000 st. C (taka temperatura panuje na powierzchni słońca). Powoduje to topienie się miedzianych przewodów (temp. topnienia miedzi wynosi 1 000 st. C)

luk2

Powoduje również zapłon izolacji.

luk3

A paląca się izolacja na dachu to duże prawdopodobieństwo pożaru całego budynku!
Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP podczas prac montażowych. Tutaj nie ma miejsca na błędy i kompromisy.

Unikamy podstawowych błędów:

  • Nie rozłączamy złączek podczas pracy instalacji!

    luk4

  • Stosujemy produkty i komponenty wysokiej jakości przystosowane do pracy na napięciu stałym DC i spełniającym odpowiednie normy.
  • Nie zostawiamy niezaizolowanych przewodów schodzących z dachu pod obciążeniem
  • Precyzyjnie zarabiamy styki do końcówek łączeniowych.
  • Kable solarne prowadzimy tak, aby nie powstały nacięcia i uszkodzenia powodujące prądy upływu.
  • Instalację włączamy do sieci i wyłączamy bezpiecznym włącznikiem przystosowanym do prądu DC.