• Kompania Solarna liderem nowej grupy zakupowej PKB

  Przed nami gruntowna przebudowa relacji na rynku pomiędzy wytwórcą a odbiorcą energii elektrycznej.

  W celu obniżenia kosztów konsumowanej energii nie wystarczającym będzie wybór lepszego jej dostawcy. Koniecznym stanie się aktywne oszczędzanie, zmniejszanie zakupów poprzez inwestycje własne, zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem przedziałów czasowych i źródeł o niższych cenach energii, dostęp do rynku bilansującego. Fotowoltaika jest w chwili obecnej rozwiązaniem najlepszym do tego celu: elastycznym i skalowalnym, dla małych i dla dużych, prosumentów i wytwórców. Jest rozwiązaniem przewidywalnym.

  […]
 • Farma fotowoltaiczna w Krośnie

  FARMY FOTOWOLTAICZNE

  Kompania Solarna sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę przy realizacji farm fotowoltaicznych

   – od koncepcji do koncesji.

  […]

 • Panele fotowoltaiczne na dachu

  FOTOWOLTAIKA DLA BIZNESU

  SPRAWDZONY SPOSÓB NA OBNIŻENIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  • do 50 kW bez pozwolenia na budowę z możliwością bilansowania zużytej i wyprodukowanej energii,
  • gwarancja jakościowa do 25 lat,
  • maksymalne uzyski energii z fotowoltaiki zbieżne są ze szczytem zapotrzebowania dla klimatyzacji i urządzeń elektrycznych.

  […]

 • W Polsce instalacje PV rosną jak grzyby po deszczu

  Jak wynika z danych statystycznych moc instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku zbliża się do 7 GWp. […]

 • Nasza propozycja

  Szanowni Państwo,

  pragniemy przedstawić ofertę opracowania dokumentacji i wykonania instalacji i zasilania, która uwzględnia wszystkie składniki bilansu energetycznego obiektu. Uwzględniając zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, na ogrzewanie i oświetlenie, dla potrzeb klimatyzacji i linii produkcyjnych, zoptymalizujemy wybór źródła zasilania. […]

 • Solar panel technician

  Fotowoltaika, informacje których potrzebujesz a nie masz czasu poszukać

  Fotowoltaika:

  • 1 kWh czyli 1000 wat mocy pobierane przez 1 godzinę – to ilość energii jaką zużywa żarówka “100W” świecąc przez 10 godzin.
  • 4 panele fotowoltaiczne o mocy max. 250W każdy, w słoneczny dzień wyprodukują taka ilość energii w ciągu 1 godziny.
  • Zasilając przez przetwornicę napięcia żarówkę “100W” z akumulatora dobrej klasy o pojemności 100Ah (12V) będzie ona świeciła przez około 10 godzin.
  • Żarówka “setka” 100W/230V pobiera prąd o natężeniu 0,43A […]
 • Panele na wsporniku

  Fotowoltaika – informacje ogólne

  Termin ten pochodzi od dwóch słów – “photo” oznaczającego światło oraz “voltaic” oznaczającego elektryczność. Otrzymujemy więc określenie elektryczności pochodzącej ze słońca. Początki fotowoltaiki sięgają 19 wieku kiedy to francuski uczony nazwiskiem Becquerel odkrył efekt fotowoltaiczny (efekty powstania siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania słonecznego). Pierwsze ogniwo fotowoltaiczne powstało w 1883 roku, wykonane było z półprzewodnikowego selenu z cienką warstwą złota. Sprawność urządzenia wynosiła zaledwie 1%, ale był to pierwszy krok do rozwoju technologii solarnej. […]