Pompy ciepła

 • Haus_Wärmepumpe_Photovoltaik_Teil5

  Pompy ciepła – SPF i inne

  Współczynnik efektywności pompy ciepła COP określa stosunek ilości energii cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła do ilości energii elektrycznej przez nią w tym czasie zużytej.

  Obecnie obowiązująca norma PN EN 14511 wymaga aby do określenia COP brać pod uwagę także energie elektryczna zużytą przez […]

 • Geothermal energy diagram

  Pompy ciepła – ważne informacje

  Sprawność pompy ciepła COP

  COP, to współczynnik efektywności energetycznej. Jest to iloraz oddawanej do instalacji mocy grzewczej pompy ciepła, do zużywanej do pracy jej sprężarki mocy elektrycznej.

  Im wyższa wartość współczynnika COP pompy ciepła tym wyższa jest jej efektywność. […]