Kieleckie – II edycja programu mającego na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

WFOŚiGW w Kielcach ogłosił II Edycję programu: “Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” .

Program skierowany jest do osób fizycznych.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie preferencyjnych pożyczek do 95% kosztów kwalifikowanych z możliwością ich częściowego umorzenia.

Nabór ciągły od 01.03.20017 r.

W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być inwestycje polegające na:

  • zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych,
  • Zakupie i montażu pomp ciepła,
  • zakupie i montażu instalacji wykorzystującej energię wiatru,
  • modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj.wymiana kotłów i/lub pieców na nowoczesne o wyższej sprawności,wykonanie przyłącza,węzła cieplnego w przypadku podłączenia do
    sieci gazowej lub ciepłowniczej wraz z trwałym odcięciem kotła od instalacji,
  • termomodernizacji budynków.

Więcej informacji na stronie WFOŚiGW w Kielcach.