Lubelskie – EKODOM kolejny nabór wniosków

WFOŚiGW w Lublinie ogłosił kolejny nabór wniosków w ramach programu EKODOM na dofinansowanie inwestycji  z zakresu ochrony środowiska dla osób fizycznych.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością umorzenia jej części (w 25 lub 30 %) i może obejmować do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Termin naboru: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji:

• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa    domowego,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej na temat programu na stronie WFOŚiGW.