Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych.

Największy wachlarz wsparcia do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla nich zostały przewidziane przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw, ale też z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

W ramach rozwiązań ekologicznych wsparcie można otrzymać między innymi na pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, termomodernizację itp.

Aktualnie dostępne programy.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/