data publikacji: 2014-01-23

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Umowa między Ministerstwem Środowiska a NFOŚiGW w sprawie wdrażania unijnego Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” będzie zawarta w ciągu miesiąca – poinformował w czwartek 22.01.2015 r Minister Środowiska Maciej Grabowski w rozmowie z PAP.
W perspektywie 2014-2020 PO „Infrastruktura i Środowisko” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla działań:
• 1.5„Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”
• 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”
oraz
• poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.
W perspektywie finansowej 2007-2013 NFOŚiGW wraz z WFOŚiGW wdrażały pięć osi priorytetowych programu “Infrastruktura i Środowisko” które dotyczyły:
• gospodarki wodno-ściekowej,
• gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
• zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska,
• działaniami dostosowującymi przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,
• infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności energetycznej.