Dla kogo również dofinansowanie?

Zgodnie z zasadami określonymi w Programie priorytetowym NFOŚiGW dotyczącym dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (45%) dofinansowanie dotyczy również instalacji wykonanych w domkach rekreacyjnych lub letniskowych.

O dopłatę można ubiegać się również zasilając w ciepło z kolektorów słonecznych dowolny odbiornik ciepła znajdujący się w budynku służącym celom mieszkaniowym. Przykładem mogą być: wspomaganie centralnego ogrzewania, podgrzewanie wody w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym, dolne źródło dla pompy ciepła.