Nasza propozycja

Szanowni Państwo,

pragniemy przedstawić ofertę opracowania dokumentacji i wykonania instalacji i zasilania, która uwzględnia wszystkie składniki bilansu energetycznego obiektu. Uwzględniając zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, na ogrzewanie i oświetlenie, dla potrzeb klimatyzacji i linii produkcyjnych, zoptymalizujemy wybór źródła zasilania.

Proponując rozwiązanie techniczne instalacji nie ograniczamy propozycji do jednego – preferowanego źródła energii lub rodzaju urządzeń. W tym wszystkim najważniejszy jest interes inwestora, a zatem efektywność finansowa i trwałość zastosowanych rozwiązań. Urządzenia OZE dają duże możliwości.

Takie założenia zgodne są również ze wsparciem finansowym proponowanym przez program Prosument NFOŚiGW i regionalne programy operacyjne. Dlatego wybieramy dla Państwa najlepsze rozwiązanie, dokonując wyboru bądź połączenia różnych urządzeń.

Z czasem urządzenia i systemy OZE będą nabierać coraz większego znaczenia. Stosowanie ich będzie coraz bardziej powszechne. Mamy świadomość tego, iż w polskich warunkach zmiany te będą dokonywać się w nieco wolniejszym tempie niż w innych krajach, jednak są one nieuniknione. Energia słońca jest powszechnie i bez ograniczeń dostępną energią na świecie.

Systemy OZE, którymi dysponujemy dla Państwa wykorzystują:

  • kolektory słoneczne,
  • kotły do spalania biomasy,
  • pompy ciepła,
  • instalacje fotowoltaiczne.

Łączymy je również z tradycyjnymi źródłami ciepła takimi jak kotły gazowe i ciepło systemowe z sieci.

 

Oferujemy:

  • audyt energetyczny i doradztwo,
  • dokumentację techniczno-projektową,
  • dobór i dostawę urządzeń,
  • przygotowanie pozwoleń, dokumentacji i wykonanie przyłączeń do sieci,
  • montaż i uruchomienie instalacji,
  • serwis i obsługę eksploatacyjną.

Realizacja może mieć charakter kompleksowy bądź zawierać wybrane elementy.