autor: Bogdan Szymański

Udział w rynku poszczególnych technologii modułów fotowoltaicznych

Dominującą technologią modułów fotowoltaicznych montowanych na instalacjach PV niezmiennie od lat jest krzem krystaliczny, zarówno mono jak i poli. Moduły oparte na ogniwach tego typu mają około 81% udział w rynku instalacji PV, którego wielkość w 2012 roku wyniosła 31.1 GW. Oparte na krzemie krystalicznym wysokosprawne moduły PV, jak HIT, czy all back contact mają ok 3% udział w rynku i ich montaż zazwyczaj ogranicza się do mikro i małych instalacji, zwłaszcza na dachach budynków. Z kolei moduły cienkowarstwowe, do których zaliczyć należy CIGS/CIS, CdTe, a-Si/mc-Si mają łącznie ok. 15% udziału.

ryn1

Udział poszczególnych technologii w rynku produkcji modułów PV

Jeszcze kilka lat temu wraz z upowszechnieniem się technologii cienkowarstwowych wróżono im dynamiczny rozwój i szybki wzrost udziału w rynku. Rozwój ten został w części zahamowany z uwagi na dynamiczny spadek cen modułów opartych na krzemie krystalicznym. Do spadku cen klasycznych modułów PV przyczynił się w dużej mierze wzrost mocy produkcyjnych modułów mono i polikrystalicznych, zwłaszcza w Chinach. Duża podaż relatywnie tanich modułów z krzemu krystalicznego ograniczyła ekonomiczne podstawy rozwoju technologii cienkowarstwowych, a co za tym idzie wzrost ich udziału w rynku. A szkoda.
Bardzo często moduły cienkowarstwowe postrzegane są jako nowość i wielu inwestorów podchodzi do nich z dużą nieufnością. Wiele konstrukcji modułów cienkowarstwowych zwłaszcza opartych o technologię CIGS charakteryzuje się lepszym stosunkiem ceny do wydajności oraz ładniejszym design’em. Ciekawą alternatywą są także moduły organiczne, jednak jest to technologia, na którą w masowej produkcji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Mimo dynamicznego rozwoju i licznych badań nie przewiduje się do 2020 roku istotnego wzrostu udziału tej technologii w rynku.