autor: Lucjan Żmuda

Pompy ciepła – SPF i inne

Współczynnik efektywności pompy ciepła COP określa stosunek ilości energii cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła do ilości energii elektrycznej przez nią w tym czasie zużytej.

Obecnie obowiązująca norma PN EN 14511 wymaga aby do określenia COP brać pod uwagę także energie elektryczna zużytą przez pozostałe urządzenia współpracujące z pompa ciepła takie jak regulator, pompy obiegowe, a nie tylko samą sprężarkę jak w “starej” normie PN EN 255.

Przy porównywaniu współczynnika COP dla rożnych urządzeń należy zwrócić uwagę, czy jest on podawany dla jednakowych warunków pracy, np. A2/W35 dla pomp powietrznych i B0/W35 dla gruntowych. Współczynnik COP charakteryzuje urządzenie w tych jednych, konkretnych warunkach pracy, natomiast dla użytkownika ważniejsza jest efektywność uzyskana na przestrzeni całego sezonu grzewczego, przy zmiennych warunkach i parametrach pracy instalacji i dolnego źródła.
Te cechę określa współczynnik SPF (niem. JAZ). Nie należy mylić współczynnika efektywności ze sprawnością pompy ciepła.

Olbrzymi wpływ na wartość COP i SPF oprócz cech konstrukcyjnych urządzenia ma instalacja c.o. współpracująca z pompą ciepła oraz poprawność wykonania dolnego źródła. Instalacja c.o. powinna być obliczona i wykonana na możliwie najniższe temperaturowe parametry pracy. Z kolei przewymiarowanie dolnego źródła, szczególnie w postaci wymiennika gruntowego poziomego NIGDY nie jest błędem. Pompa ciepła odwdzięczy się wyższym współczynnikiem efektywności.

Pompa ciepła NIE JEST droga! Jeśli pomyśli się o niej na etapie przygotowania do budowy, zrezygnuje się z budowy komina dla kotła stałopalnego, zrezygnuje się z kominka z płaszczem wodnym, który mocno komplikuje i podraża instalacje, to okaże się, że koszty inwestycji przy pompie ciepła wcale nie są wyższe niż dla rozwiązań konwencjonalnych. Pompa ciepła może również zastąpić instalację solarną.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że dzisiaj produkowane kotły stalowe mają znacznie krótszą żywotność niż te sprzed kilku czy kilkunastu lat. Przy faktycznej żywotności pompy ciepła na poziomie 20-25 lat (przy prawidłowo wykonanej instalacji) potrzebne będą w tym czasie dwa lub nawet trzy kotły, ale o tym mało kto myśli.

Koszty ogrzewania drewnem są WYŻSZE niż gazem ziemnym! Chociaż niektórzy uważają, że najtańsze jest drewno, ale z cudzego lasu. To nie jest jednak sposób na rozwiązanie problemu.

POMPA CIEPŁA JEST GENIALNYM URZĄDZENIEM!