Powierzchnia kolektora a dofinansowanie

Od 01.10.2013 wielkość dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych wyliczana jest na podstawie powierzchni czynnej (apertury) zainstalowanych kolektorów słonecznych. Poprzednio pod uwagę brana była powierzchnia całkowita.

Zawsze należy pytać dostawcę o powierzchnię czynną kolektora – znaczenie ma powierzchnia łączna a nie “sztuki” kolektorów. Duża powierzchnia czynna to większe środki z dotacji dla inwestora i większa moc cieplna układu.