Kolektory słoneczne – ważne informacje

Temperatura stagnacji

Przed dokonaniem wyboru kolektora słonecznego należy zwrócić uwagę na wartość jego temperatury stagnacji. Jest to temperatura, do której maksymalnie nagrzewa się kolektor przy braku odbioru od niego ciepła. Im ta temperatura jest niższa – tym lepiej dla kolektora i czynnika grzewczego. Ma to wpływ na trwałość i częstotliwość prac serwisowych przy układzie solarnym. Dobre kolektory słoneczne osiągają min. 80% sprawności oraz temperaturę stagnacji poniżej 190°C.

Powierzchnia czynna a dofinansowanie

Od 01.10.2013 wielkość dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych wyliczana jest na podstawie powierzchni czynnej (apertury) zainstalowanych kolektorów słonecznych (poprzednio brana pod uwagę była powierzchnia całkowita). Zawsze należy pytać dostawcę o powierzchnię czynną kolektora – znaczenie ma powierzchnia łączna a nie “sztuki” kolektorów. Duża powierzchnia czynna to większe środki z dotacji dla inwestora i większa skuteczność pracy układu.

Dla kogo dofinansowanie?

Zgodnie z zasadami określonymi w Programie priorytetowym NFOŚiGW dotyczącym dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych (45%) dofinansowanie dotyczy również instalacji wykonanych w domkach rekreacyjnych lub letniskowych.

Z dopłaty można skorzystać również zasilając w ciepło z kolektorów słonecznych dowolny odbiornik ciepła znajdujący się w budynku służącym celom mieszkaniowym. Przykładem może być: wspomaganie centralnego ogrzewania, podgrzanie wody w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym, dolne źródło dla pompy ciepła.