Kredyty i dotacje

 • Einfamilienhaus zeichnung

  Powierzchnia kolektora a dofinansowanie

  Od 01.10.2013 wielkość dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych wyliczana jest na podstawie powierzchni czynnej (apertury) zainstalowanych kolektorów słonecznych. Poprzednio pod uwagę brana była powierzchnia całkowita. […]

 • Businessman attracts money with a large magnet

  Dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych

  Według informacji uzyskanych w dniu 21.11.2013 r. w kilku bankach spółdzielczych środki przeznaczone na finansowanie kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w 2013 roku uległy wyczerpaniu. […]

 • hand holding coins

  Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do nowo instalowanych układów kolektorów słonecznych produkujących energię cieplną na potrzeby gospodarstw domowych.

  Pieniądze przekazywane są za pośrednictwem banków i pokrywają 45% kosztów zakwalifikowanych jako niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia instalacji kolektorów słonecznych. Górną granicę tych kosztów określa suma powierzchni czynnej zastosowanych kolektorów słonecznych. Warunkiem otrzymania pieniędzy z dotacji jest zastosowanie kolektorów słonecznych oraz innych elementów instalacji zgodnych z wytycznymi NFOŚiGW. […]

 • Spełnianie marzeń

  Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do nowo budowanych domów energooszczędnych.

  Pieniądze przekazywane są za pośrednictwem banków, a ich wartość wynosić może nawet 50.000 zł. […]