autor: Tomasz Góra

Rynek PV na świecie

Na światowym rynku PV zachodzą zmiany. Europa ustępuje miejsca Azji, a szczególnie Chinom. W dalszym ciągu obserwuje się znaczny przyrost nowych mocy i trend ten będzie się jeszcze długo utrzymywał i rósł w skali wykładniczej.

pv1

Na wykresie powyżej przedstawiona jest moc instalacji w MW oddana do użytku w danym roku z podziałem na regiony świata. Obserwujemy tendencję wzrostową, jedynie 2012 rok był odmienny i oddano mniej instalacji niż w 2011. Spowodowane jest to nasyceniem rynku PV w Europie (niebieski kolor) gdzie z roku na rok obserwuje się spadek szczególnie w Niemczech. Ale powołując się na raport EPIA są jeszcze niewykorzystane rynki takie jak Polska, Turcja czy Węgry.

pv2

Łączna skumulowana moc instalacji PV na świecie w 2013 roku osiąga wartość 136 697 MW. Tutaj nadal duży udział ma Europa z 80 000 GW.

Jak czytamy w raporcie:
Energia elektryczna generowana z PV pokrywa już 3 % zapotrzebowania na energię w Europie i 6 % w szczycie zapotrzebowania.
Trzeci rok z rzędu PV jest wraz z elektrowniami wiatrowymi najczęściej przyłączanym źródłem energii odnawialnej do sieci.