autor: Tomasz Góra

Net metering – na czym polega

Net metering – jest to rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej.

netm_wykres

Powyższy wykres obrazowo przedstawia istotę net meteringu.

Założenia do powyższego wykresu:
Zużycie energii np. w domu jednorodzinnym wynosi 4000 kWh/rok. (typowe dla większości domów)

Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 4 kW której wydajność wynosi 1000 kWh/kW na rok, czyli 4 kW w ciągu roku wyprodukuje 4000 kWh energii elektrycznej ze słońca.

Idea net meteringu polega na rozliczaniu się za energię w systemie kWh za kWh – w Polsce w okresie półrocznym. Na wykresie przedstawiona jest idealna sytuacja w której moc instalacji oraz produkcja energii odpowiada zużyciu energii w domu w systemie półrocznym.

Symulacja:
Z dniem 01 stycznia uruchamiam instalację. Stan licznika energii zużytej przez dom wynosi 0 kWh oraz stan licznika energii wyprodukowanej przez instalację PV wynosi również 0 kWh.

Zaczynam zużywać i jednocześnie produkować energię i czekam do następnego okresu rozliczeniowego tj. 30 czerwca.

Jak widać na wykresie produkcja i zużycie miesięczne nie są ze sobą skorelowane. Zużycie energii w domu jest rozłożone podobnie w kolejnych miesiącach, z delikatnym wzrostem w miesiącach zimowych. Natomiast produkcja energii z instalacji PV silnie zależy od warunków nasłonecznienia i jest największa w miesiącach letnich.

Odpowiednio dobrana wielkość instalacji PV zbilansuje różnice i w idealnym przypadku 30 czerwca w pierwszym okresie rozliczeniowym bilans liczników będzie wynosił 0 kWh. W ciągu pół roku zużyję 2 000 kWh i wyprodukuję taką samą ilość energii z fotowoltaiki. Załóżmy że taka sytuacja ma miejsce również w drugim półroczu.

Wniosek – nie płacę nic za energię elektryczną.

Jest to przypadek idealny do celów wyjaśnienia zasady net meteringu. W rzeczywistości wystąpią pewne niewielkie różnice (np. lepsza lub gorsza pogoda w danym roku), wówczas za nadwyżkę energii wyprodukowanej dostanę pieniądze z Zakładu Energetycznego w wysokości ok. 0,16 gr/kWh (nie opłaca mi się robić nadwyżek-czyli przewymiarować instalacji ) albo w przypadku większego zużycia od produkcji zapłacę za ilość energii zużytej ponad stan.
Idea net meteringu jest prosta i zrozumiała. Wymaga doboru instalacji do potrzeb odbiorcy. System rozliczania kWh za kWh jest przejrzysty i intuicyjny. Wprowadzenie takiego systemu rozliczeń pozwoli branży fotowoltaicznej rozwijać się w Polsce z korzyścią dla odbiorców i dla zakładów energetycznych. Energia produkowana lokalnie to mniejsze straty przesyłowe i większe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – to odciążenie starych linii przesyłowych. To również większa świadomość odbiorców energii elektrycznej którzy by z niej korzystali.

Miejsca dla fotowoltaiki w systemie elektroenergetycznym jest bardzo dużo.

Gdyby fotowoltaika prosumencka produkowała 1 % energii zużywanej w Polsce to jest to ilość którą zapewni 400 000 instalacji o mocy 4 kW każda. (140 instalacji na każdą gminę w kraju). Łączna moc zainstalowana wyniosłaby tylko 800 MW – typowy jeden blok węglowy w elektrowni. Także duża energetyka nie ma się czego bać. Ale to jest temat na osoby artykuł.