TWOJA FIRMA ZYSKA ENERGIĘ

08a

zakład produkcyjny, Krosno; 1,116 MWp

Lipowica, zakład produkcyjny, 50 kW

zakład produkcyjny,Lipowica; 50 kWp

zakład produkcyjny, Dukla; 63 kWp

zakład produkcyjny, Pilzno; 40 kWp

Domaradz, stacja kontroli pojazdów, 26 kW

stacja kontroli pojazdów, Domaradz; 26 kWp

Rzeszów, supermarket 25,5 kW

supermarket, Rzeszów; 25,5 kWp