W Polsce powstają mikroinstalacje bez wsparcia finansowego

Jak wynika z danych statystycznych publikowanych w monitorze przez Ministerstwo Gospodarki moc zainstalowanych na koniec 2014 r. mikroinstalacji fotowoltaicznych wyniosła niewiele poniżej 4 MW, podczas gdy w 2013 r. niespełna 250 kW.

Co ciekawe, ten dynamiczny wzrost nastąpił pomimo braku wsparcia zarówno ze strony taryf gwarantowanych jak i programu Prosument.