Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie OZE

W dniu 24 lutego 2014 r. na XLII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała w sprawie dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

Zgodnie z zapisami programu, podstawowym założeniem jest stworzenie systemu opartego głównie o wiele źródeł prosumenckich i generacji rozproszonej. Zakłada on rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa oraz administracją samorządową w celu zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych.

Pełny tekst uchwały tutaj.