Podkarpackie – Rozwój OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – wydłużenie terminu składania wniosków

Do dnia 31 października 2017 r został przedłużony termin składania wniosków przez mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego o przystąpienie do projektu Rozwój OZE na terenie ROF – projekt parasolowy.

Dodatkowo uległ zmianie (dla właścicieli budynków nowobudowanych) termin oddania do użytkowania na 31 lipca 2018, oraz termin wymiany pokrycia dachowego (dla domów pokrytych eternitem) na 31 lipca 2018.