data publikacji: 2015-01-17

Sejm uchwalił ustawę o OZE

16.01.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Posłowie zagłosowali za większym wsparciem dla prosumentów w ramach systemu taryf gwarantowanych i przegłosowali poprawkę do ustawy o OZE, przygotowaną przez posła PSL Artura Bramorę.
Poprawka wprowadza obowiązek zakupu energii uzyskanej z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej OZE po stałej, przez okres 15 lat, cenie dla pierwszych 300 MW. Cena 1 kW energii promieniowania słonecznego, energii wiatru i hydroenergii wynosiłaby 0,75 PLN.
Dla mikroinstalacji o mocy z przedziału powyżej 3 KW do 10 KW, dla pierwszych 500 MW, w zależności od źródła przewidziano taryfy gwarantowane od 0,55 PLN/KW do 0,70 PLN /KW.
Wejście ustawy w życie będzie możliwe po przegłosowaniu ją przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta RP.