Podkarpackie – Rozwój OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Projekt „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” skierowany jest do mieszkańców gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasta Łańcut, Miasta Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn – członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Nabór wniosków o objęcie gospodarstwa domowego Projektem parasolowym, będzie prowadzony w zakresie:

– dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW.

Instalacja ta będzie produkowała energię elektryczną tylko i wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego do zasilania urządzeń codziennego użytku. Instalacja PV będzie wpięta do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej będą przesyłane do sieci energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nabór wniosków prowadzony będzie przez poszczególne gminy w terminie[1] od 11.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w godzinach pracy poszczególnych urzędów tj.:

a) Urząd Miejski w Boguchwale,

b) Urząd Gminy w Chmielniku,

c) Urząd Gminy w Czarnej,

d) Urząd Gminy w Czudcu,

e) Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

f) Urząd Gminy w Krasnem,

g) Urząd Gminy w Lubeni,

h) Urząd Gminy w Łańcucie,

i) Urząd Miejski w Łańcucie,

j) Urząd Miasta Rzeszów,

k) Urząd Gminy w Świlczy,

l) Urząd Gminy w Trzebownisku,

ł) Urząd Miejski w Tyczynie.

Gminą właściwą do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej jest gmina, na obszarze której zlokalizowana jest nieruchomość, której będzie dotyczył projekt.

[1] Zastrzega się możliwość zmiany terminu naboru wniosków. Informacja o zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej rof.org.pl oraz na stronach partnerów.

Obecnie dla mieszkańców ww. gmin są prowadzone szkolenia mające na celu przybliżenie tematyki fotowoltaiki  oraz zasad uczestnictwa w projekcie.