data publikacji: 2013-12-11 10:52

NFOŚiGW publikuje Przewodnik

Facture EDF

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ukazał się “Przewodnik po programach priorytetowych 2014”. Publikacja stworzona przez NFOŚiGW, to swoisty skrót oferty programowej na rok 2014.

Przewodnik jest streszczeniem zakresu poszczególnych programów priorytetowych. Zawiera również określenie potencjalnych beneficjentów programu, formę i warunki dofinansowania, a także tryb składania wniosków.

W części trzeciej przewodnika zatytułowanej Ochrona atmosfery, str. 27 znalazły się istotne informacje dotyczące wsparcia prosumentów, sposobu finansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Program Prosument jest działaniem celowym nastawionym na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest ograniczenie lub też uniknięcie emisji CO2 przez wykorzystanie instalacji OZE.

Na str. 27 publikacji zamieszczono tryb składania wniosków dotyczących mikroinstalacji OZE oraz informacje do jakich beneficjentów projekt jest skierowany. Natomiast na str. 28 omówione zostały forma i warunki finansowania.

Dokument jest dobrym źródłem informacji dla przyszłych beneficjentów, zamierzających inwestować w OZE.