data publikacji: 2015-02-26

Komisja Europejska wycofuje skargę z Trybunału Sprawiedliwości

Jak podało dzisiaj Polskie Radio, Komisja Europejska zdecydowała się wycofać pozew z Trybunału Sprawiedliwości przeciwko rządowi polskiemu. Pozew dotyczył niewdrożonej dyrektywy o OZE.
Wycofanie skargi możliwe było dzięki wdrożeniu przez Polskę postanowień całej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Tym samym Polska uniknie wysokich kar finansowych, ponieważ KE zażądała 61 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki. Kara liczona byłaby od momentu orzeczenia Trybunału o niedopełnieniu obowiązków do czasu wdrożenia dyrektywy.
Opóźnienie Polski jest duże, przepisy dotyczące 20% udziału energii odnawialnej kraje członkowskie UE powinny były wdrożyć do końca 2010 roku.